Felhasználási feltételek


Szerződő felek

 Jelen Internet oldal üzemeltetője, a továbbiakban Kreatív Műhely és a szolgáltatás igénybe vevője, a továbbiakban Megrendelő között az alábbi feltételekkel:

Szerződéskötés

 A Megrendelő ajándéktárgyak előállításával, nyomásával valamint eseti jelleggel, azzal összefüggő további szolgáltatásokkal (a továbbiakban: Áruk) bízza meg az Üzemeltetőt. A Szerződés a Megrendelő Interneten adott megbízásának a Kreatív Műhely által E-mailen történő visszaigazolásával jön létre. Az üzemeltető a megrendelést 48 órán belül igazolja vissza, ha ez nem valósul meg a megrendelő mentesül az ajánlati kötelezettség alól. Az interneten megkötött szerződés írásban foglaltnak tekintendő. A honlapon megkötött szerződést nem iktatja az üzemeltető. A szerződéskötés nyelve magyar. A webshop a magatartási kódexnek nem veti alá magát.

Adatbeviteli hibák kijavításának lehetősége

Az elgépelt helytelenül leadott megrendeléseket könnyedén javíthatja a böngésző vissza gombjával. A véglegesített, leadott megrendelést javítani a válasz e-mailben leírt levélben van lehetőség.  Amennyiben megkapta a "feldolgozás alatt"  levelet, és nem kaptunk javításra utaló változtatási megbízást, előfordulhat, hogy a terméket hibásan gyártjuk le, amiért felelősséget nem tudunk vállalni.

Árak

Az Áruk szállítása a Kreatív Műhely weboldalán megadott és a szerződéskötés napján érvényes Árak szerint történik. Az Ár a vásárlási összegből, a szállítási költségekből, tartalmazva valamennyi adót, és egyéb árösszetevőkből áll. A Kreatív Műhely fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Megrendelőt azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az árszámítással. Valamennyi Árat forintban (Ft) kell érteni.

Elállási Jog

Mivel a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elké­szített termékről beszélünk, egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áru értékesítéséről van szó ezért ebben az  esetében az elállás lehetősége kizárt.

Az erről szóló kormányrendeletet itt találja: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

Szavatosság

 Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg az ajándékkészítés műszaki standardjának. Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Megrendelő az Áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles megkifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Megrendelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megbízási díj a Megrendelőnek visszafizetésre kerül, és a Kreatív Műhely az Árunak a Megrendelő részére az általa megjelölt értékesítési helyen. A pótszállítás során felmerülő hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni (elállás) vagy árleszállítást követelni (árleszállítás). Az Áru meghatározott tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalás kizárt, kivéve, ha a kötelezettségvállalás kifejezett és írásbeli. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak. Minden elkészített termékre a jótállás 1 év.

Felelősség

 Az adatoknak a Megrendelő, vagy más az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelősség kizárt. Helytelenül kitöltött megbízásból a Megrendelőt ért kárért felelősséget nem vállalunk. A részünkre átküldött adatok, vagy a kész munkák megrongálása, vagy késedelmes kidolgozás esetében a Kreatív Műhely a megbízási díj visszafizetését vállalja, amennyiben a fenti hiba valamelyike bizonyíthatóan a szolgáltató hibájából következett be.

Figyelem! A termékek egyedi arányai miatt előfordulhat, hogy a kapott képen/ szövegen módosítanunk kell! Előfordulhat, hogy a kapott képet meg kell vágnunk, vagy ki kell egészítenünk! (Pl. 3:2 arányú kép, kör vagy négyzet alakúra való vágása, (vagy amennyiben a kép nem vágható) háttérrel való kiegészítése).

A félreértések elkerülése végett, próbáljon meg megfelelő formátumú és felbontású képet küldeni!